Työpajat projektin sisällöstä 12. ja 17.5.2016

Työpajat projektin sisällöstä 12. ja 17.5.2016

Projektin alussa pidimme Havurastissa ja Myyrastissa sisällön suunnittelutyöpajat kohderyhmäläisten kanssa.

kehittamistyo ryhmatoiminta1 ilmoittaudu-mukaan